Tekniken som fått benämningen “Magic Mirror” bygger på att informationsskärmen är helt integrerad i en spegel. Upplevelsen och enkelheten i både installation av spegeln och i att skapa innehåll har mottagits mycket positivt.