Luftrenare

LIVE AIR

Denna naturliga process och dess funktionsprincip är baserad på bipolär jonisering.
LIVE AIR produkter uppnår bästa möjliga resultat i inomhusutrymmen tack vare denna teknik.

I våra produkter laddas syremolekylerna i luften positivt och negativt av joniseringens rör för att bilda joner.
På grund av sin ökade energipotential inaktiverar dessa joner bakterier, virus och lukter direkt i rumsluften.
Till skillnad från konventionella luftreningssystem behöver den förorenade luften inte först sugas in i en behandlingskälla.
Föroreningar inaktiveras direkt på plats i rumsluften.

Försäljning och support

Vi älskar att prata hiss och hisskorg! Vi har delat upp säljansvaret geografiskt enligt nedan. Naturligtvis är vi flexibla och hjälper varandra över gränserna så får du inte tag i ”rätt person” är det bara att kontakta någon annan av oss. Det är oss du ska prata hiss med:

Försäljningschef

Oliver Wachenborn
+46 736 - 33 71 33
oliver@ahmans.se

Försäljning Sverige

Leif Stridsberg
+46 708 - 28 99 01
leif@ahmans.se

Försäljning Export

Rolf Wennerström
+46 733 - 74 88 63
rolf@ahmans.se

Ordermottagning, Komponenter

André Motoda
+46 736 - 33 71 09
order@ahmans.se

Google Translate