Ny broschyr med hissinteriör för alla miljöer

Nu har Sveriges mest omfattande hisskorgsbroschyr kommit ut. Massor med inspirerande och snygga hissar för alla typer av fastigheter. Ladda ner pdf eller beställ broschyren.

      

Nytt hissdesignprogram

I Åhmans nya hissdesignprogram kan du designa en hisskorg i 4 enkla steg. Programmet kommer att löpande uppdateras med nya optioner.

// Snyggare hissar & vår 90/10-regel

För endast några få procent kan du få så mycket mer.
Vår 90/10-regel bygger på att kostnaden för hisskorgen endast är cirka 10 % av hissens totala kostnad - därför blir merkostnaden för en snyggare hiss mycket liten då hissanläggningens övriga komponenter inte påverkas av hisskorgens utseende.

Inget påverkar intrycket av en fastighet lika mycket som entrén, där hissfronter och hisskorgar är en viktig del av helheten. Oavsett om du är hyresgäst, besökare eller fastighetsägare blir det en positiv upplevelse om hisskorgen är designad och byggd med omtanke och gott hantverkskunnande.

Är du fastighetsägare kan du dessutom glädja dig åt att merkostnaden för att få en snyggare hiss är marginell i relation till den totala kostnaden för hissen. En snyggare hiss blir oftast ren förtjänst om man inkluderar underhållskostnader och livslängd.

Olika designkoncept ger dig oändliga möjligheter att välja rätt hiss

 

Vi gör det lättare för dig att projektera en snygg hisskorgsinteriör vid nyproduktion eller modernisering.

Våra medarbetare ger dig rådgivning och stöd vid planering av hissens inredning. På vår website finns exempel på våra designkoncept.

Foliering av hisskorgar - Ett hot mot säkerheten i hissar?

 

Enligt Boverkets hissföreskrifter skall vid byte av hisskorgsinredning hela hissanläggningen moderniseras för att höja säkerhetsnivån. Som hisskorgsinredning räknas allt fast material i hisskorgen.

Läs mer »

Förfrågningsunderlag

Här samlar vi olika dokument som både du och vi har nytta av vid uppstart av ett hissprojekt.

Blanketter

Här hittar du blanketter där du kan specificera dina mått. Rätt mått in minskar risk för fel.

Montageanvisningar

När du söker svar på en fråga av teknisk natur är sannolikheten stor att du hittar svaret här.

Broschyr / Komponenter

Här samlar vi olika foldrar och broschyrer som Du kan ha nytta av.

Färgblad

Här samlar vi olika färgblad för vägg och golv som visar alla färgval vi erbjuder.
Copyright 2017 Åhmans i Åhus